Polskie Badania Filozofii Rosyjskiej

polskie.badania

  1. Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.
  2. Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, IFiS PAN, Warszawa 2012.