Filozofia Rosyjska. Teksty

Redaktor naukowy serii: Lilianna Kiejzik

  1. Gustaw Szpet, Zjawisko i sens. Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy, przeł. B. Żyłko, IFiS PAN, Warszawa 2018.
  2. Aleksy Łosiew, Dialektyka mitu, przeł. R. Sapenko, IFiS PAN, Warszawa 2019.
  3. Leon Petrażycki, Czym jest prawo?, przeł. L. Kiejzik, IFiS PAN, Warszawa 2020.
  4. Ernest Radłow, Zarys historii filozofii rosyjskiej, przeł. J. Kroczak, IFiS PAN, Warszawa 2020.