1. WARSZAWA, listopad
  2. SZANGHAJ, wrzesień
  3. PETERSBURG, wrzesień