1. WARSZAWA, listopad
  2. SZANGHAJ, wrzesień
  3. PETERSBURG, wrzesień
  1. MOSKWA, wrzesień
  2. PETERSBURG, wrzesień
  3. KRAKÓW, czerwiec