1. Aleksy Łosiew, Dialektyka mitu, przeł. R. Sapeńko, Warszawa 2019.
 2. Janusz Dobieszewski, Syntezy i niuanse. Studia i szkice z filozofii rosyjskiej, Kraków 2019.
 3. Gustaw Szpet, Zjawisko i sens. Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy, przeł. B. Żyłko, Warszawa 2018.
 4. J. Mach, S. Krajewski, J. Dobieszewski (red.), Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, Kraków 2018.
 5. Jurij Łotman, Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, przeł. B. Żyłko, Poznań 2018. 
 6. Jurij Łotman, Kultura - Historia - Literatura, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2017. 
 7. J. Dobieszewski (red.), Wokół Fiodora Dostojewskiego, Warszawa 2017.
 8. Adam Sawicki, Rosyjska immortologia. Śmierć i nieśmiertelność w poglądach myślicieli XVIII-XX wieku, Białystok - Kraków 2016.
 9. Paweł Florenski, Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty), przeł. J. Kroczak, Zielona Góra 2016.
 10. T. Sucharski (red.), Dostojewski i inni. Literatura - idee - polityka: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu, Katowice 2016.
 11. Mirosława Michalska-Suchanek, Samóbójcy Fiodora Dostojewskiego, Katowice 2015.
 12. Justyna Kroczak, Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności, Warszawa 2015.
 13. Lilianna Kiejzik, Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, Warszawa 2015.
 14. J. Dobieszewski (red.), Idee w Rosji, t. 9, Łódź 2015.
 15. Teresa Obolevitch, Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego, Kraków 2014.
 16. J. Dobieszewski (red.), Idee w Rosji, t. 8, Łódź 2014.
 17. Michał Milczarek, Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, Kraków 2013.
 18. Gustaw Szpet, Wewnętrzna forma słowa, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2013.
 19. Antoni A. Kamiński, Michaił Bakunin. Życie i myśl. Podpalacz Europy (1848-1864), Wrocław 2013.
 20. Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej, Kraków 2012.
 21. Antoni A. Kamiński, Michaił Bakunin. Życie i myśl. Od religijnej miłości do filozofii czynu, Wrocław 2012.
 22. Jan Krasicki, Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Warszawa 2012.
 23. Leszek Augustyn, Wolność w jedności? Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti, Kraków 2012.
 24. Jan Krasicki, Człowiek i Bóg w tradycji rosyjskiej, Kraków 2012.
 25. L. Kiejzik (red.), Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach, Zielona Góra 2012.
 26. Marek Styczyński, Ratio a Logos: jedno czy dwoje? O filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego, Łódź 2012.
 27. Marian Broda, Zrozumieć Rosję? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011.
 28. Teresa Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu, Kraków 2011.
 29. Włodzimierz Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, przeł. J. Dobieszewski, Warszawa 2011.
 30. Halina Rarot, Od nihilizmu do chrześcijaństwa, Lublin 2011.
 31. Jan Krasicki, Po śmierci Boga. Eseje echatologiczne, Kraków 2011.
 32. L. Kiejzik (red.), Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa 2010.
 33. Lilianna Kiejzik, Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności, Warszawa 2010.
 34. Sergiusz Bułgakow, Mój kraj rodzinny i inne pisma o Rosji i narodowości, przeł. L. Kiejzik, M. Bohun, L. Augustyn, Zielona Góra, 2009.
 35. Paweł Florenski, Sens idealizmu, przeł. T. Obolevitch, P. Rojek, B. Strachowski, Warszawa 2009.
 36. Ewelina Pilarczyk, Metamorfozy słowa. Filozofia języka Pawła Florenskiego w polskim kontekście przekładowym, Kraków 2008.
 37. Adam Sawicki, Poprzez bunt i pokorę, Białystok 2008.
 38. Michał Bohun, Oczyszczenie przez burzę, Kraków 2008.
 39. Aleksy Łosiew, Filozofia rosyjska, przeł. L. Kiejzik, Zielona Góra 2007.
 40. Lew Karsawin, Wschód, Zachód i rosyjska idea, przeł. L. Kiejzik i M. Bohun, Zielona Góra 2007.
 41. Włodzimierz Sołowjow, Rosyjska idea, przeł. L. Kiejzik, Zielona Góra 2004.  
 42. Antoni A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości. Filozoficzna młodość Michaiła Bakunina, Wrocław 2004.
 43. L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w., część II, Łódź 2002
 44. L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w., część I, Łódź 2001.
 45. Lilianna Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997.