Informujemy, że w serii "Rosyjska myśl społeczna i filozoficzna. Twórczość epistolarna, dzienniki, wspomnienia" ukazała się książka w opracowaniu i pod redakcją Lilianny Kiejzik i Nadeżdy Orlovej pt. "Мне надо, чтобы моя жизнь имела какую нибудь цель и смысл. Клавдия Флоровская: письма к братьям Георгию и Антонию Флоровским"