• o książce pod redakcją L. Kiejzik i J. Uglika Polskie badania filozofii rosyjskiej, część pierwsza, Warszawa 2009. Źródło druku: "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2010, nr 16.