1. Lilianna Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997.