Zapraszamy do lektury przekładów dwóch artykułów dra Paula McLaughlina, Bakunin i Comte - źródło druku: Studia Philosophica Wratislaviensia (2014, nr 3); oraz Bakunin i Feuerbach o naturalizmie - źródło publikacji: Hybris (2016, nr 3). Autorami obu tłumaczeń są mgr Ewelina Topolska oraz dr Dariusz Sagan, reprezentujący Instytut Filozofii UZ.

Wstawiamy artykuł mgr Natalii Michny (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński), Kryzys Europy w filozofii Aleksandra Hercena i José Ortegi y Gasseta. Źródło publikacji: Kultura i Wartości (2015, nr 14).

Nowy tekst na naszej stronie, to praca dr hab. Mirosławy Michalskiej-Suchanek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski), Absurd ateizmu a solipsyzm Dostojewskiego. Źródło druku: Migotania (2016, nr 3).

Mariana Morawskiego analiza poglądów Włodzimierza Sołowjowa, to kolejny z tekstów pomieszczonych na naszej stronie, a poświęconych klasykowi rosyjskiej myśli filozoficznej. Autorką publikacji jest mgr Ewelina Topolska (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski). Źródło druku: Appendix (2012, nr 1).

Buber i rosyjski renesans. Paralelizmy i granice, to pierwszy w naszej bazie tekstów artykuł prof. Sławomira Mazurka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Źródło publikacji: Przegląd Filozoficzny (2015, nr 4).