O książce Lidii Bierdiajew, Zawód: żona filozofa. Dzienniki, pisze dr Bartłomiej Brzeziński. Źródło druku: "Sprawy Wschodnie" 2004, nr 1.

Zapraszamy do lektury rozprawy Piotra Kropotkina, Państwo i jego rola historyczna, wydanej w Polsce w 1924 roku.

Autorem kolejnej pracy - publikowanej w naszym serwisie - na temat Mikołaja Fiodorowa jest mgr Cezar Jędrysko: Jak wymazać śmierć z kart historii? Meandry praktyki wskrzeszania zmarłych ojców Nikołaja Fiodorowa. Źródło druku: Przegląd Rusycystyczny (2014, nr 3). 

Zamieszczamy pracę Mikołaja Bierdiajewa, O samobójstwie. Studium psychologiczne - w przekładzie dra Bartłomieja Brzezińskiego (Instytut Wschodni UAM) - uzupełnioną wprowadzeniem tłumacza. Źródło publikacji: Studia Philosophica Wratislaviensia 2008, nr 4.

Lew Tołstoj jako zwierciadło rewolucji rosyjskiej, taki tytuł nosi praca Włodzimierza I. Lenina. Źródło publikacji: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, Uniwersytet Warszawski. Zapraszamy do lektury!