Zachęcamy do lektury pracy dra Iwana Aładyszkina (Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu), Max Stirner i Michaił Bakunin. Wątpliwe dowody i błędne koło porównania, w przekładzie Dariusza Wierzchosia. Źródło publikacji: Radosław Skrycki (red.), Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, Szczecin 2016.  

Na łamach miesięcznika Новая Польша (2017, nr 5) ukazała się recenzja książki dr. hab. Jacka Uglika, Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej. Autorem recenzji jest mgr Tomasz Herbich, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentujemy artykuł mgr Pauliny Sury (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzenności. Źródło publikacji: Argument (2015, nr 1). 

Polskie badania filozofii Fiodora Dostojewskiego, to artykuł dr Justyny Kroczak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski). Źródło publikacji: Slavia Orientalis (2013, nr 3).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dra Antoniego A. Kamińskiego, Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Michaiła Bakunina na świecie. Praca została opublikowana w książce Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, pod redakcją Radosława Skryckiego (Szczecin 2016).