Nowy artykuł na naszej stronie: Metafizyczne źródła radykalizmu i nihilizmu w Rosji. Autorem jest prof. Władimir Warawa (Państwowy Uniwersytet w Woroneżu). Źródło publikacji: Kultura i Wartości (2015, nr 14).

W dniach 8-10 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja The Russian Revolution and The History of Ideas

Informujemy, że w Petersburgu, w dniach 27-29 września, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Idea słowiańska w historii i współczesności. W wydarzeniu tym uczestniczyło grono badaczy polskich, reprezentujących Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

Z radością odnotowujemy ukazanie się szóstego tomu "Almanachu myśli rosyjskiej" pod redakcją prof. Janusza Dobieszewskiego (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski) - Wokół Fiodora Dostojewskiego (Warszawa 2017). 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem nowego autora w naszym serwisie. Filozofia i rewolucja. Piotr Tkaczow o roli filozofii w zmienianiu świata - pracę pod takim tytułem napisał dr Ondrej Marchevsky (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja). Źródło publikacji: Sofia (2016, nr 16).