Informujemy, że ukazał się pierwszy tegoroczny numer Internetowego Magazynu Filozoficznego "Hybris" zatytułowany Karol Marks i myśl rosyjska. Redaktorem tomu jest Prof. UZ dr hab. Jacek Uglik (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski). Wśród Autorów znajdują się badacze z Rosji, Hiszpanii, USA i Polski. Tom ma charakter rocznicowy, wszak w bieżącym roku Karol Marks (1818-2018) "kończy" dwieście lat.

W serii książkowej "Filozofia Rosyjska" opublikowano pracę dr Barbary Czardybon (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017.

Zachęcamy do lektury pracy dr. hab. Leszka Augustyna (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński), Wielki Inkwizytor a idea rosyjska. Źródło druku: Kultura i Wartości (2015, nr 14). 

Przedstawiamy uwadze Czytelnika pracę Aleksieja Borowoja, Antropodycea Michaiła Bakunina. Źródło publikacji: Nowa Krytyka (2013, nr 30-31).

Prezentujemy pracę prof. Haliny Rarot (Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki), Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej. Źródło publikacji: Kultura i Wartości (2014, nr 2).