Dział Teksty uzupełniamy o artykuł prof. Jana Krasickiego (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski), Depozyt zmartwychwstania a religijna myśl rosyjska. Źródło publikacji: Zeszyty Historyczno-Filozoficzne (2005, nr 11).

Filozoficzne korzenie konfliktu między Marksem a Bakuninem - prezentujemy artykuł Ann Robertson (San Francisco State University), w przekładzie Adama Trybusa (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski). Źródło publikacji: Hybris (2018, nr 1). 

W wydawnictwie naukowym Wydziału Nauk Społecznych UAM ukazała się książka Jurija Łotmana, Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, w przekładzie prof. Bogusława Żyłki. Zapraszamy do lektury Wprowadzenia do książki, Testament naukowy Jurija Łotmana, którego autorem jest prof. B. Żyłko.

Proponujemy lekturę artykułu prof. UZ Jacka Uglika, Wiara i rozum na podstawie dzieła Fiodora Dostojewskiego. Źródło publikacji: "Przegląd Powszechny" 2003, nr 9.

Buber, Bachtin i rosyjskie okolice, to artykuł prof. Janusza Dobieszewskiego (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski) - życzymy satysfakcjonującej lektury. Źródło publikacji: Przegląd Filozoficzny (2015, nr 4).