Prezentujemy recenzję książki Wilhelma Goerdta, Historia filozofii rosyjskiej (Kraków 2012), której autorem jest prof. Jacek Uglik (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski). Źródło publikacji: Przegląd Filozoficzny (2013, nr 3).

Informujemy o nowości książkowej z zakresu myśli rosyjskiej, której autorem jest prof. Janusz Dobieszewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Syntezy i niuanse. Studia i szkice z filozofii rosyjskiej, Kraków 2019. 

Prezentujemy artykuł s. prof. Teresy Obolevitch (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej. Źródło druku: Przegląd Filozoficzny (2014, nr 2).

Syndrom "rosyjskiej idei", to praca Włodzimierza Rydzewskiego, do której lektury zachęcamy. Źródło publikacji: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (1998, t. 43).

"Człowiek totalny" versus "człowiek integralny". Przyczynek do Karola Marksa i Iwana Kiriejewskiego rozważań o człowieku, to kolejny z artykułów dr Justyny Kroczak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), zamieszczonych na stronie Filozofia Rosyjska. Źródło publikacji: Hybris (2018, nr 1).