Zapraszamy do lektury artykułu prof. Jacka Uglika (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Radykalny humanizm Aleksandra Hercena - próba komentarza. Źródło publikacji: Przegląd Filozoficzny (2011, nr 1).

Wstawiamy artykuł dr Iwony M. Perkowskiej, Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego. Źródło druku: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica (2006, nr 18).

Prezentujemy pracę Mikołaja Bierdiajewa, Lew Szestow i Søren Aabye Kierkegaard, w przekładzie mgr Aleksandry Kondrat (Instytut Filozofii UMK). Źródło druku: Studia z Historii Filozofii (2018, nr 4).

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka prof. Andrzeja Walickiego, O Rosji inaczej (Warszawa 2019).