Wstawiamy pracę Cezarego Wodzińskiego, Jurodiwyj. Szkic do portretu. Źródło druku: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (1999, t. 44).