Zapraszamy do lektury artykułu Radosława Litwina, Lew Szestow wobec filozoficznej tradycji Aten. Źródło druku: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica (2004, nr 16).