Twórczość Karola Marksa w świetle krytyki Mikołaja Bierdiajewa, to artykuł dra Bartosza Hordeckiego (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Źródło druku: Filo-Sofija (2017, nr 1).