Wstawiamy pracę Cezarego Wodzińskiego, Jurodiwyj. Szkic do portretu. Źródło druku: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (1999, t. 44).

Prezentujemy artykuł prof. Janusza Dobieszewskiego (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski), Łosiew o Sołowjowie. Źródło druku: Przegląd Filozoficzny (2014, nr 2).

Publikujemy artykuł nowego autora w naszym serwisie, mgra Tomasza Herbicha (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski), Stanisław Brzozowski a rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Źródło druku: Rocznik Historii Filozofii Polskiej (2015, t. 8).

Zapraszamy do lektury artykułu Radosława Litwina, Lew Szestow wobec filozoficznej tradycji Aten. Źródło druku: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica (2004, nr 16).

Katolickie imperium Rosji. O genezie i sensie teokratycznej utopii Sołowjowa, to kolejny artykuł prof. Andrzeja Walickiego na naszej stronie. Źródło druku: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (1997, t. 42).