• Aksakow Konstanty
 • Bachtin Michaił
 • Bakunin Michał
 • Bieliński Wissarion
 • Bierdiajew Mikołaj
 • Bułgakow Sergiusz
 • Chomiakow Aleksy
 • Czaadajew Piotr
 • Czernyszewski Mikołaj
 • Danilewski Mikołaj
 • Dostojewski Fiodor
 • Ern Włodzimierz
 • Evdokimov Paul
 • Fiodorow Mikołaj
 • Florenski Paweł
 • Frank Siemion
 • Hercen Aleksander
 • Hessen Sergiusz
 • Iwanow Wiaczesław
 • Karsawin Lew
 • Kiriejewski Iwan
 • Kropotkin Piotr
 • Lenin Włodzimierz
 • Leontjew Konstanty
 • Łosski Mikołaj
 • Pisariew Dymitr
 • Plechanow Jerzy
 • Sołowjow Włodzimierz
 • Szestow Lew
 • Tołstoj Lew
 • Trubieckoj Eugeniusz
 • Wyszesławcew Borys
 • Zienkowski Wasyl