Rozpoczynamy współpracę z Northwestern University. Profesorowie Susan McReynolds i Randall A. Poole powołali do życia Inicjatywę Badawczą dla studiów nad rosyjską filozofią i myślą religijną. Do zespołu kilkudziesięciu naukowców z wielu krajów Europy i Ameryki zaproszono prof. Liliannę Kiejzik. Będziemy pisać o filozofii rosyjskiej w szerokich kontekstach światowej kultury i historii, organizować konferencje naukowe, sympozja etc. Mamy nadzieję, że Inicjatywa Badawcza NU RPRT stanie się forum dla wymiany poglądów nt. wartości, jakie powinna nieść i szerzyć nauka. Wszyscy członkowie potępiają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, co znalazło odzwierciedlenie w Deklaracji programowej.