W dniach 20-21.IX.2022 odbędzie się kolokwium naukowe Rosyjskość: tęsknota za tożsamością. Organizatorem kolokwium jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Neofilologii, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich. Będzie składało się z czterech seminariów (przedpołudniowych i popołudniowych w każdym dniu obrad). Gośćmi zaproszonymi do wygłoszenia wykładów plenarnych są: Janusz Dobieszewski, Lilianna Kiejzik, Andrzej de Lazari, Zbigniew Mikołejko. Program wystąpień dostępny jest na podstronie internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM pod adresem: https://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=9790