Czasopismo naukowe „Studia z Historii Filozofii” (https://apcz.umk.pl/szhf/) zaprasza do publikacji artykułu naukowego (w języku angielskim) w numerze tematycznym: Władza jako przedmiot rosyjskiej filozofii i myśli religijnej. Termin nadsyłania materiałów – do 30.09.2022.