W sytuacji trwającej wojny w Ukrainie zrezygnowałam z aktywnego uczestnictwa w komitecie naukowym oraz obradach konferencji "Русские эмигрантки: имена, судьбы, творчество" w Sankt-Petersburgu, w obradach VIII Rosyjskiego kongresu filozoficznego w Moskwie oraz w Petersburskich „Девятых международных чтениях по истории русской философии”. Wycofałam się z komitetów redakcyjnych czasopism „Правосудие-Justice” oraz „Paradigma”. Wstrzymuję współpracę z naukowymi instytucjami Federacji Rosyjskiej.
Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. zw. UZ