W ramach obchodów 200-lecia urodzin Fiodora Dostojewskiego i 150-lecia urodzin Sergiusza Bułgakowa w Uniwersytecie w Rostowie nad Donem przeprowadzono konferencję naukową "Европейский способ мысли и русская философия: к 200-летию Ф.М. Достоевского и 150-летию С.Н. Булгакова". W konferencji wzięli udział uczestnicy z Polski. Zapis konferencji dostępny jest tutaj.