W Wydawnictwie Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM ukazał się przekład książki Michaiła Bachtina „Materiały do książki o Franciszku Rabelais’m”. Autorem przekładu jest Bogusław Żyłko.