Zakończyły się prace związane z realizacją grantu pozyskanego z Narodowego Centrum Nauki na projekt „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”. Był on  prowadzony w latach 2018-2021 we współpracy międzynarodowej, a zespołem kierowała prof. Lilianna Kiejzik.