Informujemy, że w czasopiśmie „Hybris” (nr 5, 2021) znajdziecie Państwo przełożony na język polski tekst Włodzimierza Sołowjowa „Idea Nadczłowieka” («Идея Сверхчеловека») z 1899 roku. Autorem przekładu oraz komentarza jest Michał Kruszelnicki.