Informujemy, że na zaproszenie "Domu Łosiewa" w Moskwie prof. Lilianna Kiejzik w dniu 21.11.2019 roku w ramach seminarium „Filozofia rosyjska” wygłosiła wykład pt. «О философах Серебряного века в переписке Георгия и Антона Флоровских (Бердяев, Булгаков, Карсавин, Лосев, Флоренский, Франк)».